Campus Gimnastica Artistica Nadal

Dades de la unitat familiar
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.
Si és empadronat/da es validarà amb el padró municipal.

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /

Serveis

Opcions de l'Activitat: Gimnàstica Artistica Nadal (Nascuts/des del 01/01/2004 a 31/12/2019)
Serveis 27/12 al 30/12 27/12 28/12 29/12 30/12
Gimnastica Artística (de 9:00 a 13:00h)
Nascuts/des del 01/01/2004 al 31/12/2019
Servei acollida (de 8:00h a 9:00h)
Nascuts/des del 01/01/2004 al 31/12/2019
Import opcions escollides: 0,00 €
Dades bancaries
Import total: 0,00 €*