Casal Setmana Santa 2024

* Camps obligatoris
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /

SERVEIS

Opcions de l'Activitat: Casals Setmana Santa 2024 (Nascuts/des del 01/01/2011 a 31/12/2020)
Serveis Del 25 al 28 de Març 25 de Març 26 de Març 27 de Març 28 de Març
Estades Esportives
Nascuts/des del 01/01/2011 a 31/12/2020
Servei d'acollida
Nascuts/des del 01/01/2011 a 31/12/2020
Servei de menajdor
Nascuts/des del 01/01/2011 a 31/12/2020
Import opcions escollides: 0,00 €
Dades bancaries
Import total: 0,00 €*