Activitats Esportives Extraescolars 2024

* Camps obligatoris
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

  • Des de l'16 de juny al 17 de juliol, cal fer la preinscripció per la temporada 2024 - 2025

  • Tots/es els alumnes que hagin estat inscrits a la temporada 2023 - 2024 també hauran de realitzar la preinscripció un cop passada la data de preiscripció.

  • Les activitats començaran el 2 de setembre a l'horari establert.

  • Totes les activitats tenen quota d’inscripció de 21,65€ que es cobrarà mitjançant rebut bancari el primer mes d'inscripció

  • Les preinscripcions es realitzaran de forma online i no serà vàlida fins rebre l’e-mail de confirmació.

  • En cas que no hi hagués el mínim d’inscripcions exigides per grup, us comunicarem l’anul·lació de l’activitat.

  • Un cop feta la preinscripció si us voleu donar de baixa, ho haureu de comunicar mitjançant un correu electrònic a l’Associació Esportiva Sant Vicenç de Montalt abans del 21 del mes en curs.

  • Descompte del 15% per a família nombrosa, família monoparental o família amb un fill amb NEE (Necessitats educatives especials). Caldrà lliurar fotocòpia del carnet.

Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /

SERVEIS

Opcions de l'Activitat: Extraescolars 24 (Nascuts/des del 01/01/1951 a 31/12/2021)
Serveis 2024-2025
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA - INICIACIÓ
Nascuts/des del 01/01/2018 a 31/12/2021
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA - PERFECCIONAMENT 1
Nascuts/des del 01/01/2016 a 31/12/2018
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA - PERFECCIONAMENT 2
Nascuts/des del 01/01/2007 a 31/12/2015
DANSA 1
Nascuts/des del 01/01/2013 a 31/12/2018
DANSA 2
Nascuts/des del 01/01/2007 a 31/12/2013
ACTIVITATS DIRIGIDES
Nascuts/des del 01/01/1951 a 31/12/2005
ACROBÀCIES ADULTS
Nascuts/des del 01/01/1951 a 31/12/2007
DEFENSA PERSONAL I AUTOPROTECCIÓ (Torn matí)
Nascuts/des del 01/01/1951 a 31/12/2006
DEFENSA PERSONAL I AUTOPROTECCIÓ (Torn tarda)
Nascuts/des del 01/01/1951 a 31/12/2006
Dades bancaries