Casals Setmana Santa

* Camps obligatoris
Dades de la unitat familiar
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.
Si és empadronat/da es validarà amb el padró municipal.

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /

Serveis

Opcions de l'Activitat: Casals Setmana Santa 2023 (Nascuts/des del 01/01/2010 a 31/12/2019)
Serveis Del 3 al 6 d'Abril 3 d'Abril 4 d'Abril 5 d'Abril 6 d'Abril
Mini Estades Esportives
Nascuts/des del 01/01/2018 al 31/12/2019
Estades Esportives 1
Nascuts/des del 01/01/2015 al 31/12/2017
Estades Esportives 2
Nascuts/des del 01/01/2010 al 31/12/2014
Servei d'acollida
Nascuts/des del 01/01/2010 al 31/12/2019
Servei de menajdor
Nascuts/des del 01/01/2010 al 31/12/2019
Import opcions escollides: 0,00 €
Dades bancaries
Import total: 0,00 €*