Activitats esportives extraescolars

Dades de la unitat familiar
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.
Si és empadronat/da es validarà amb el padró municipal.

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

  • Des de l'19 de juny al 15 de juliol, cal fer la preinscripció per la temporada 2022 - 2023.

  • Tots/es els alumnes que hagin estat inscrits a la temporada 2021 - 2022 també hauran de realitzar la preinscripció.

  • Les activitats començaran el 5 de setembre a l'horari establert.

  • A partir del 15 de juliol no s’agafaran més preinscripcions.

  • Totes les activitats tenen quota d’inscripció de 21,65€ que es cobrarà mitjançant rebut bancari durant el mes d’agost.

  • Les preinscripcions es realitzaran de forma online i no serà vàlida fins rebre l’e-mail de confirmació.

  • En cas que no hi hagués el mínim d’inscripcions exigides per grup, us comunicarem l’anul·lació de l’activitat.

  • Un cop feta la preinscripció si us voleu donar de baixa, ho haureu de comunicar mitjançant un correu electrònic a l’Associació Esportiva Sant Vicenç de Montalt abans del 21 d’agost.

  • Descompte del 15% per a família nombrosa, família monoparental o família amb un fill amb NEE (Necessitats educatives especials). Caldrà lliurar fotocòpia del carnet.

Dades del participant Esborrar inscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /

Serveis

Opcions de l'Activitat: Extraescolars (Nascuts/des del 01/01/1950 a 31/12/2019)
Serveis 2022-2023
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA - INICIACIÓ (De P3 a 1rde primària)
Nascuts/des del 01/01/2016 al 31/12/2019
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA - PERFECCIONAMENT 1 (2n i 3r de primària)
Nascuts/des del 01/01/2014 al 31/12/2015
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA - PERFECCIONAMENT 2 (A partir de 4rt de primària)
Nascuts/des del 01/01/2002 al 31/12/2013
DANSA 1 (de 1r a 5è de primària)
Nascuts/des del 01/01/2012 al 31/12/2016
DANSA 2 (A partir de 6è de primària)
Nascuts/des del 01/01/1950 al 31/12/2011
ACTIVITATS DIRIGIDES (Adults)
Nascuts/des del 01/01/1950 al 31/12/2004
DEFENSA PERSONAL (Torn matí)
Nascuts/des del 01/01/1950 al 31/12/2004
DEFENSA PERSONAL (Torn tarda)
Nascuts/des del 01/01/1950 al 31/12/2004
Import opcions escollides: 0,00 €
Dades bancaries
Import total: 0,00 €*